Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of u overschrijdt het aantal behandelingen van uw aanvullende verzekering, dan krijgt u van ons een factuur en gelden bovenstaande praktijktarieven.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet tijdig afzeggen behoudt de fysiotherapeut zich het recht voorde gereserveerde tijd in rekening te brengen conform het tarief voor een niet nagekomen afspraak.

Onze particuliere tarieven

Reguliere zitting fysiotherapie € 30,00
Screening bij directe toegankelijkheid € 14,50
Intake en onderzoek na screening € 30,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 42,00
Toeslag behandeling aan huis € 12,50
Toeslag behandeling in instelling € 7,50
Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 50,00
Eenvoudige korte rapporten € 30,00
Complexe lange rapporten € 48,00
Niet nagekomen afspraak € 30,00
Menu