Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of u overschrijdt het aantal behandelingen van uw aanvullende verzekering, dan krijgt u van ons een factuur en gelden bovenstaande praktijktarieven.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet tijdig afzeggen behoudt de fysiotherapeut zich het recht voorde gereserveerde tijd in rekening te brengen conform het tarief voor een niet nagekomen afspraak.

Onze particuliere tarieven 2022

Reguliere zitting fysiotherapie € 32,50
Zitting inclusief toeslag aan huis behandeling € 46,00
Intake en onderzoek na screening € 45,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 55,00
Zitting inclusief inrichtingstoeslag € 40,00
Intake en onderzoek zonder verwijzing aan huis € 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing inrichting € 55,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 50,00
Eenvoudige korte rapporten € 32,50
Complexe lange rapporten € 50,00
Niet nagekomen afspraak € 32,50