Aangesloten netwerken / samenwerkingen

Wij zijn aangesloten bij Fysiocombinatie Rijn en Gouwe.

Fysiocombinatie Rijn en Gouwe is een gestructureerd samenwerkingsverband van 5 zelfstandige fysiotherapiepraktijken in Alphen aan den Rijn. We bieden kwalitatief hoogwaardige fysiotherapie met behoud van eigen identiteit per praktijk. In alle praktijken staat de begeleiding van de patiënt in de “één op één situatie centraal. We maken gebruik van elkaars expertise en specialisaties waardoor er betere en completere fysiotherapeutische zorg geboden wordt.

Voor verdere informatie zie: www.fysiocombinatierijnengouwe.nl (http://fysiocombinatierijnengouwe.nl/)

Logo Fysiocombinatie Rijn en Gouwe
Logo Fyranet

Wij zijn aangesloten bij het Fyranet

Fyra staat voor fysiotherapie bij reumatische aandoeningen. Net staat voor netwerk: een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde zorgverleners van patiënten met reumatische klachten. De groep van fysiotherapeuten die deelnemen aan Fyranet zijn allen door aanvullende studies gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen cq. begeleiden van patiënten met reumatische aandoeningen. Dit netwerk is georganiseerd in samenwerking met het LUMC te Leiden.

Wij zijn aangesloten bij Het Rijnland Heup & Knie Prothesiologie Netwerk

Het Rijnland Heup-Knie Netwerk is opgericht door de orthopeden van het Alrijne (voorheen het Rijnland) ziekenhuis in Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. Het is een netwerk van orthopeden en fysiotherapeuten die samenwerken om de  pre- en post-operatieve zorg rond een nieuwe heup (Total Hip Prothese) of knie (Total Knee Prothese) zo optimaal mogelijk te maken. Alle aangesloten fysiotherapeuten moeten aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoen en werken volgens de behandelprotocollen die samen met de orthopeden zijn vastgesteld.

Naast informative over het netwerk, vindt op de website: www.rijnlandheupknienetwerk.nl ook De benodigde informatie over de heup en de knie.

Verder zijn wij ook aangesloten bij de NVFB.

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek enPre-en postpartum gezondheidszorg.

Logo Rijnland heup en knie prothesiologie netwerk | Fysiotherapie Alphen aan den Rijn | Fysio Stuifzwam